Skład nowo wybranego Zarządu Oddziału Związku Podhalan w Tylmanowej  23 2021.r.

I. Prezes Oddziału ZP         —               Tadeusz Hebda.

2.W–ce Prezesi        —               Zofia Piszczek
                                            —               Maria Piszczek.
                                            —               Józef Podgórski.


3. Sekretarz Oddziału ZP   —                Zofia Brzeźna.
4. Skarbnik  Oddziału ZP    —               Zofia Ziemianek.
5.Członkowie  Zarządu ZP —                Rafał Poparda.
                                                               Agnieszka Warzecha
                                                               Danuta Tworek.
                                                             
6. Kronikarz                —               Jan Ligas

7.Chorążowie :          —                Julian Grzywnowicz
                                           —                Jan Piszczek
                                           —                Jan Podgórski.
                                           —                Stanisław Tworek.
                                                              Stanisław Ziemianek.
                                                              

                                                             


8.Komisja Rewizyjna          —               Maria Ziemianek
 —               Jan Jurek
                                           —               Wanda Kamińska.


W zebraniu uczestniczyło 31 osób.
Adres e-mail podało tylko 12 osób.
Numery telefonów podało  25 osób.
6 osób nie podało żadnego kontaktu.

Prosiliśmy o to , gdyż mając taką możliwość lepiej byłoby kontaktować
się zarządowi  z członkami ZP.
Oświadczamy, że adresy mailowe i telefony pozostają tylko do użytku
wewnętrznego i nie będą nikomu udostępniane.

Jakiekolwiek informacje na temat pracy zarządu, oddziału, wyjazdów
delegacji, ciekawych artykułów o naszej wsi , zdjęcia itp, prosimy
przesyłać na adres jagas47@gmail.com lub za pomocą Messengera czy
Whats App. Jak komu lepiej. Materiały będą umieszczanie w kronice ZP
W najbliższym czasie będzie prawdopodobnie założona strona
internetowa, którą poprowadzi Kol. Rafał Poparda. A więc podobne
informacje będzie można przesyłać na jego adres..