Związek Podhalan w Tylmanowej powstał we wrześniu 1989 r. z inicjatywy Jana Ligasa ówczesnego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tylmanowej.

W zebraniu uczestniczył Prezes Zarządu Głównego Związku Podhalan Franciszek Bachleda Księdzulorz.

Pierwszą Prezeską Związku Podhalan w Tylmanowej wybrana została Zofia Ligas.

W pierwszym zebraniu uczestniczyło zaledwie 15 osób, ale  po kilku miesiącach  związek zrzeszał już 65 osób.

Oddział od początku   współpracował ze szkołą ,gdyż nie posiadał własnego lokalu.Wszystkie więc spotkania i uroczystości odbywały się w budynku szkoły.

Działalność oddziału Tylmanowa rozwijała się dzięki aktywności członków i samych zarządów.. Nie chcemy tu wymieniać konkretnych osób aby kogoś nie skrzywdzić, nie pominąć. Ale wszyscy się znamy i wiemy kto ile wysiłku wkładał i dalej wkłada, aby nasz oddział ZP  rozwijał się z pożytkiem dla samego związku ale także i dla wsi.

Ale zarządem ktoś musi kierować. I tak chcielibyśmy przypomnieć kolejnych Prezesów naszego oddziału . Kolejnym, którego  niestety nie ma już wśród nas był Stanisław Paluch. Dalej funkcję Prezesa pełniła Katarzyna Piszczek, Tadeusz Hebda, Maria Ziemianek oraz Zofia Piszczek obecnie funkcję tę pełniTadeusz Hebda.

Ważną datą dla nas był dzień 16 maja 1999r. Był to dzień poświęcenia naszego sztandaru.. Liczba osób, sztandarów, delegacji, kapeli, przerosła nasze oczekiwania. Organizacyjnie wszystko było na medal i dlatego do dziś wszyscy te uroczystość wspominają.

Rok 1999 , podobnie jat obecny obfitował w wiele uroczystości. Był to bowiem rok 80-lecia założenia Związku Podhalan w Polsce. Z tej też okazji z inicjatywy naszych kolegów T.Hebdy i St. Kulasika założono Tylmanowskie Koło Związku Podhalan w Chicago.

W 2000 , jubileuszowym roku Tylmanowa przeżywała oddanie i poświęcenie nowego kościoła, a 22 października tegoż roku na Błyszczu poświęcono kaplice na pamiątkę pobytu tam Kardynała Karola Wojtyły. Inicjatorami budowy kaplicy byli również nasi członkowie ZP T. Hebda i St. Ligas. Inicjatywa zrodziła się po spotkaniu delegacji ZP z Tylmanowej z Ojcem Świętym w Rzymie.

Oddział nasz organizuje cyklicznie i co roku takie uroczystości jak spotkanie na Błyszczu, opłatek, zapusty, majówka. Nasz związek włącza się aktywnie także do organizacji Podhalańskiego Festynu Misyjnego i innych uroczystości organizowanych przez ośrodek kultury czy władze samorządowe. Systematycznie wspomagamy nasze zespoły regionalne, kapelę, naszych śpiewaków.

Wielokrotnie też uczestniczyliśmy w Mszach Św. Na Turbaczu, a nasze wieńce dożynkowe zajmowały czołowe lokaty na dożynkach w Ludźmierzu.

Bierzemy także aktywny udział w uroczystościach, konkursach organizowanych przez inne oddziały ZP.  O tytuł ‘Nojśwarniejsej gór olecki” w Białym Dunajcu stawały do walki z powodzeniem siostry Teresa i Mirosława Zaziąbło z Królowa.

Od 2004 roku, w 15 rocznicę powstania oddziału otwarliśmy  swoją siedzibę-Izbę regionalną.

Z naszej inicjatywy zorganizowano Obchody 680- lecia założenia wsi Tylmanowa. Rok 2016 był to rok Tylmanowej.

Były Prezes ZG ZP , były Senator RP Franciszek Bachleda Księdzulorz  odwiedził nas kolejny raz 4 maja 2017r.Miała miejsce ciekawa rozmowa i dyskusja na temat „ Moja Ojczyzna”

O edukację regionalną , kultywowanie tradycji przodków, kształtowanie tożsamości regionalnej uczniów Zespołu Szkolno – Przedszkolnego zadbali nauczycielewe współpracy ze ZP i WOK w Tylmanowej.Serdecznie dziękujemy nauczycielom za tę inicjatywę, wierząc jednocześnie, że współpraca szkoły i Związku Podhalan będzie dalej rozwijać się ku zadowoleniu nas wszystkich.

Nie sposób zawrzeć całości pracy naszego związku na kilku zdaniach Uroczystości i podejmowanych działań było tak wiele. W miarę możliwości wszystkie one są zawarte w naszych kronikach, które zawsze są udostępniane dla uczestników  każdego spotkania.

Dzisiaj zachęcamy do oglądania naszej strony która da możliwość dostarczenia informacji o nas i naszej działalności wszystkim.